Наказ про Державну атестацію     Робоча програма атестації     Склад атестаційної комісії

 

 

 

         

         Циклограма роботи              Загальний висновок                  Про підсумки проведення

         атестаційної комісії                атестаційної комісії                              атестаціїї

 

       

                83-РВК                           Атестаційна довідка                          Статут

 

      

               Свідоцтво                    Кадровий склад закладу             Структура та органи

                                                                                                                  управління

        

   Матеріально-технічна та      Територія обслуговування                          Ліцензія            

             наукова база

                  Інше